Hotărârea nr. 98/2024 privind aprobarea modificării normativului de personal, a statului de funcţii și oragnigramei Spitalului orăşenesc Haţeg, ca urmare a reorganizării unității sanitare, în condițiile Legii nr. 296/2023