SUNTETI PE VERSIUNEA VECHE (contine date pana la 30.08.2021) VERSIUNEA NOUA (contine date de la 30.08.2021)
Contestarea deciziei

Primarie Hateg

Contestarea deciziei:

    ART. 22 din Legea 544/2001

    (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plîngere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

    (3) Hotarîrea tribunalului este supusa recursului.

    (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

    (5) Atît plîngerea, cat si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.