DIRECȚIA ECONOMICĂ

Exterior primaria

RAPID ȘI SIGUR
Nu ezitați să folosiți sistemul de plată electronică a impozitelor și taxelor locale.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Compartimente în subordinea Direcției economice

 1. Compartimentul Achiziții Publice
 2. Compartimentul Buget-contabilitate
 3. Compartimentul Informatizare
 4. Compartimentul Gestiune
 5. Compartimentul Administrativ, infrastructură sportivă
 6. Biroul Taxe și impozite locale

>> actualizează lista

 

Print Friendly, PDF & Email

Comunicate ale Direcției economice

Adresa către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

Către, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara Conform OMFP 1998 din 9 aprilie 2019, privind execuția cheltuielilor efectuate la titlul 56,, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare’’ și la titlul 58 ,, Proiecte finananțate din fonduri europene externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020’’, vă comunicăm că Unitatea administrativ […]

Contină să citești
Dări de seamă

Dări de seamă trimestriale

Dări de seamă anuale

Dări de seamă COVID

Bugetul din toate sursele de venituri

Bugetul pe surse financiare 

Plăți restante

Bilanțul scurt

Impozite și taxe locale

Formulare pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

Lista formularelor tipizate pentru stabilireataxei de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/persoane juridice şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT

 1. ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/persoane juridice şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT, la clădiri rezidențiale.
 2. ANEXA 2 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de chiriași persoane fizice/persoane juridice, la clădiri rezidențiale.
 3. ANEXA 3 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/persoane juridice, proprietari de imobile nerezidențiale.
 4. ANEXA 4 Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/juridice (chiriași în imobile nerezidențiale).
 5. ANEXA 5 – Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/persoane juridice şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT, la clădiri rezidențiale.
 6. ANEXA 6 – Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de chiriași persoane fizice/persoane juridice, la clădiri rezidențiale.
 7. ANEXA 7– Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/persoane juridice, proprietari de imobile nerezidențiale.
 8. ANEXA 8 Declarația RECTIFICATIVĂ de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/juridice (chiriași în imobile nerezidențiale)

Lista formularelor tipizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

 1. ITL001 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladiri in cazul persoanelor fizice
 2. ITL002 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladiri in cazul persoanelor juridice
 3. ITL003 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
 4. ITL004 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
 5. ITL005 Declaraţie fiscală auto fizice si juridice
 6. ITL006 Declaraţie fiscală auto 12 tone juridice
 7. ITL007 Declaraţie fiscală auto apa juridice
 8. ITL010 Cerere_certficat_fiscal pers fizice
 9. ITL012 Cerere certf fiscal juridice
 10. ITL014 Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
 11. ITL015 Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
 12. ITL027 Declaratie scoatere din evidenta mijl transport

>>> actualizează lista

Achiziții publice
Compartimentul informatizare

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Print Friendly, PDF & Email