DIRECȚIA ECONOMICĂ

Exterior primaria

RAPID ȘI SIGUR
Nu ezitați să folosiți sistemul de plată electronică a impozitelor și taxelor locale.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Compartimente în subordinea Direcției economice

  1. Compartimentul Achiziții Publice
  2. Compartimentul Buget-contabilitate
  3. Compartimentul Informatizare
  4. Compartimentul Gestiune
  5. Compartimentul Administrativ, infrastructură sportivă
  6. Biroul Taxe și impozite locale

>> actualizează lista

 

Print Friendly, PDF & Email

Comunicate ale Direcției economice

Adresa către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

Către, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara Conform OMFP 1998 din 9 aprilie 2019, privind execuția cheltuielilor efectuate la titlul 56,, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare’’ și la titlul 58 ,, Proiecte finananțate din fonduri europene externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020’’, vă comunicăm că Unitatea administrativ […]

Contină să citești
Dări de seamă

Dări de seamă trimestriale

Dări de seamă anuale

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Dări de seamă COVID

Bugetul din toate sursele de venituri

Bugetul pe surse financiare 

Plăți restante

Bilanțul scurt

Impozite și taxe locale

Formulare pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

Achiziții publice
Compartimentul informatizare

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Print Friendly, PDF & Email