Legislația de organizare și funcționare a Serviciului de evidența populației

  • Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr.1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

  • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 

>>> actualizare listă

Print Friendly, PDF & Email