Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

Dezbatere publică

Arhiva Dezbaterilor publice conține documente începând din luna septembrie 2021.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

Cele mai recente Proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local

Lista de mai jos afișează 30 din cele mai recente documente

Proiect de hotărâre nr. 26/2023 privind respingerea documentației fundamentată prin notele de fundamentare nr. 2430/29.11.2022, nr. 2439/29.11.2022 și nr. 2469/06.12.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, propusă a sta la baza atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 16/2023 privind aprobarea scutirii, în anul 2023, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate “ Isus Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata impozitului/taxei pe cladirile în care funcţionează și care deservesc Căminul pentru persoane vârstnice ,,Casa Betania”, situat în oraşul Haţeg, str. Progresului, nr. 35 A, judetul Hunedoara
Deschide documentul aici

Arhiva Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local conține documente începând din luna ianuarie 2021.

Minuta și proces-verbale de ședințe ale Consiliului Local

Arhiva Minutelor și a Proces-verbalelor de ședință ale Consiliului Local conține documente începând din luna august 2021.

Arhiva Declarațiilor de avere și de interese conține documente începând din luna iulie 2021.

Declarații de căsătorie

Arhiva Anunțurilor de vânzare terenuri în extravilan conține documente începând din luna septembrie 2021.

Print Friendly, PDF & Email