Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

Dezbatere publică

Anunț initiere dezbatere publica privind Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul atribuirii în folosinţă gratuită, la cerere, tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, de maxim 400 m², din terenurile aflate în proprietatea privată a Orașului Hațeg, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare
Deschide documentul aici
Anunț initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”
Deschide documentul aici
Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre pivind aprobarea situaţiilor deosebite, altele decât situaţiile de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate
Deschide documentul aici
Anunț inițiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al Orașului Hațeg a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și modul de constituire și atribuțiile Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
Deschide documentul aici

Arhiva Dezbaterilor publice conține documente începând din luna septembrie 2021.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

Cele mai recente Proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local

Lista de mai jos afișează 30 din cele mai recente documente

Proiect de hotărâre nr. 63/2024 pentru aprobarea regulamentului privind regimul atribuirii în folosinţă gratuită, la cerere, tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, de maxim 400 m², din terenurile aflate în proprietatea privată a Orașului Hațeg, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 42/2024 privind stabilirea pachetului alimentar, ca tip de suport alimentar, în cadrul Programului Național ”Masă Sănătoasă”, adresat preşcolarilor şi elevilor din cadrul Liceului Teoretic ,,I.C.Brătianu” Hațeg, prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, în anul 2024, precum și modalitatea de distribuire a acestuia la nivelul unităților de învățământ din unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 41/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 40/2024 privind aprobarea situaţiilor deosebite, altele decât situaţiile de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 35/2024 pentru modificarea anexei la hotărârea nr. 208/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investitiilor in noi capacităţi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire parc fotovoltaic (C.E.F.) la nivelul orașului Hațeg“, precum și aprobarea stdiului de fezabilitate, actualizat, și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții
Deschide documentul aici

Arhiva Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local conține documente începând din luna ianuarie 2021.

Minuta și proces-verbale de ședințe ale Consiliului Local

Arhiva Minutelor și a Proces-verbalelor de ședință ale Consiliului Local conține documente începând din luna august 2021.

Arhiva Declarațiilor de avere și de interese conține documente începând din luna iulie 2021.

Declarații de căsătorie

Arhiva Anunțurilor de vânzare terenuri în extravilan conține documente începând din luna septembrie 2021.

Print Friendly, PDF & Email