Cele mai recente Proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local

Lista de mai jos afișează 30 din cele mai recente documente

Proiect de hotărâre nr. 235/2023 privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg și a reprezentanților desemnați să compună consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg, pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea la nivelul societății comerciale a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 232/2023 privind aprobarea extinderii construcției spațiului comercial ,,Tomi&Dor Alpexim”, situat în orașul Hațeg, strada Sarmizegetusa, nr. 5A, pe terenul alăturat, cu suprafața totală de 118 m², înscris în CF nr. 65415 Hațeg, nr. cadastral 65415 și în CF nr. 72040 Haţeg, nr. cadastral 72040, aflat în proprietatea privată a orașului Hațeg, pe baza unui raport juridic de concesiune
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 231/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2/2216/2005, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60064 Haţeg, provenit din CF vechi 2419/A, nr. topografic 232/16/A/2/2/4, în suprafaţă de 35 m², situat în orașul Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. 30B, parter, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției edificată pe teren
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 229/2023 privind aprobarea alegerii suprafeței de teren de 4 ha, situat în Orașul Hațeg, sat Silvașu de Jos, în locul numit ,,Sub Pădure”, teren aflat în proprietatea unității administrativ-teritoriale, cuprins în Titlul de proprietate nr. 87576/235, tarlaua 121, parcela 1265, înscris în CF nr. 69897 Hațeg, nr. cadastral 69897, pe care se vor executa distrugeri de muniții asanate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr.222/2023 privind exprimarea acordului Consiliului local pentru realizarea de către concesionar a unor lucrări de construcții la imobilul construcţie în suprafaţă de 194 m², înscris în CF nr. 61824 Haţeg, nr.cadastral 61824, situat în oraşul Haţeg, strada Uzinei, nr.4, judeţul Hunedoara precum și aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 26385 din 29.12.2017, încheiat între Orașul Hațeg și SC Arbo Turism SRL
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr. 215/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investitiilor in noi capacităţi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire parc fotovoltaic (C.E.F.) la nivelul orașului Hațeg“, precum și aprobarea stdiului de fezabilitate, actualizat, și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții
Deschide documentul aici
Proiect de hotărâre nr.213 /2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a unor aparate medicale, ce se impune a fi autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, achizționate în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare”
Deschide documentul aici

Arhiva Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local conține documentele începând din luna ianuarie 2021.

Cele mai recente Hotărâri ale Consiliului Local

Lista de mai jos afișează 30 din cele mai recente documente. 

Hotărârea nr. 226/2023 privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg și a reprezentanților desemnați să compună consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg, pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea la nivelul societății comerciale a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
Deschide documentul aici
Hotărârea nr. 222/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2/2216/2005, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60064 Haţeg, provenit din CF vechi 2419/A, nr. topografic 232/16/A/2/2/4, în suprafaţă de 35 m², situat în orașul Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. 30B, parter, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției edificată pe teren
Deschide documentul aici
Hotărârea nr. 220/2023 privind aprobarea alegerii suprafeței de teren de 4 ha, situat în Orașul Hațeg, sat Silvașu de Jos, în locul numit ,,Sub Pădure”, teren aflat în proprietatea unității administrativteritoriale, cuprins în Titlul de proprietate nr. 87576/235, tarlaua 121, parcela 1265, înscris în CF nr. 69897 Hațeg, nr. cadastral 69897, pe care se vor executa distrugeri de muniții asanate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara
Deschide documentul aici
Hotărârea nr. 215/2023 privind exprimarea acordului Consiliului local pentru realizarea de către concesionar a unor lucrări de construcții la imobilul construcţie în suprafaţă de 194 m², înscris în CF nr. 61824 Haţeg, nr.cadastral 61824, situat în oraşul Haţeg, strada Uzinei, nr.4, judeţul Hunedoara, precum și aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 26385 din 29.12.2017, încheiat între Orașul Hațeg și SC Arbo Turism SRL
Deschide documentul aici
Hotărârea nr. 208/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investitiilor in noi capacităţi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire parc fotovoltaic (C.E.F.) la nivelul orașului Hațeg“, precum și aprobarea stdiului de fezabilitate, actualizat, și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții
Deschide documentul aici
Hotărârea nr. 207/2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a unor aparate medicale, ce se impune a fi autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, achizționate în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare”
Deschide documentul aici

Arhiva Hotărârilor Consiliului Local conține documentele începând din luna ianuarie 2021.

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local

Print Friendly, PDF & Email