Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local Hotărâri ale Consiliului Local Registrul pentru evidenţa proiectelor și  hotărârilor Consiliului Local adoptate
Acte administrative emise de primărie Proiecte de Dispoziții de primar – Dispoziții de primar emise Registrul pentru evidenţa proiectelor și dispoziţiilor de primar

Documente de execuție a bugetelor locale și datoriei publice

Selectează aici categoria de documente:
Registrul refuzului de semnătură / Registrul pentru consemnare opiniilor / Proiecte de hotărârea ale Consiliului Local / Minuta și procesele verbale de ședinșe ale CL / Declarații de avere și de interese / Publicații de căsătorie / Anunțuri imobiliare /

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.


Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

 – Proiectele hotărârilor Consiliului Local

Minute și procese-verbale ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;

Declarații de avere și de interese

  • Posts not found

Publicații de căsătorie;

Anunțuri imobiliare

Print Friendly, PDF & Email