Obținerea livretului de familie

LIVRETUL DE FAMILIE

Conform HG nr.495/1997, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiaţia copiilor şi situația lor juridică față de reprezentanții lor legali.

Acesta se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii căsătoriei precum si la cererea reprezentantului familiei a cărei domiciliu (nu reşedinţă) este în oraşul Hațeg şi care are în întretinere cel puţin un copil minor cu vârsta până în 18 ani.

Acte necesare:

  • cerere – se distribuie gratuit la biroul de stare civilă
  • declaraţia concubinului/concubinei din care rezultă că este de acord ca livretul de familie să fie ridicat de una dintre părţi
  • actele de identitate ale membrilor familiei
  • certificatele de naştere ale părintelui sau părinţilor/reprezentantului legal -certificatul de casatorie al soţilor
  • sentinţa de divorţ / certificatul de divorţ (dacă este cazul) -certificatul de deces al unuia dintre soţi (dacă este cazul) -certificatele de naştere ale copiilor
  • documentele care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor, după caz.
  • hotărârea judecătorească de adopţie, după caz
  • dispoziţia de schimbare a numelui pe cale administrativă, după caz.

Titularul de livret, în calitate de reprezentant al familiei este obligat ori de câte ori intervin modificări în statutul civil al membrilor familiei sale să se prezinte la Starea Civilă de la locul de domiciliu (nu de reşedinţă) pentru efectuarea reactualizării datelor în livretul de familie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email