Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind acceptarea ofertei de donaţie a domnului Ursu Vasile Titi și soției Ursu Olivia, prin care oferă spre donație către Orașul Hațeg, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 26 m², înscris în CF nr. 70729 Haţeg, nr. cadastral 70729