Primăria orașului Hațeg

Clădirea Primăriei orașului Hațeg

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI:

 • LUNI – MIERCURI: 8.00 – 16.00
 • JOI: 8.00 – 17.00
 • VINERI: 8.00 – 15.00

PROGRAMUL DE AUDIENŢE:

 • PRIMAR – PUȘCAŞ ADRIAN EMILIAN
  MIERCURI  10.00 – 12.00

 • VICEPRIMAR – CRAI SORIN-DORIAN
  JOI – 10.00 – 12.00

 • SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI – VALENTIN PĂSCONI
  VINERI – 10.00 – 12.00

Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Conducere

PUȘCAȘ Adrian Emilian
PRIMARUL ORAȘULUI HAȚEG

CV Primar

CRAI Sorin-Dorian
VICEPRIMARUL ORAȘULUI HAȚEG

CV Viceprimar

   

Print Friendly, PDF & Email

Declarațiile de avere
și de interese

Declarațiile de avere și de interese
ale deținătorilor funcțiilor de demnitate publică locală
depuse în anul 2023

 1. PUȘCAȘ Adrian Emilian – Primarul orașului Hațeg
  declarația de avere  / declarația de interese
 2. CRAI Sorin Dorian – Viceprimarul orașului Hațeg
  declarația de avere / declarația de interese

Declarațiile de avere și de interese
ale deținătorilor funcțiilor de demnitate publică locală
depuse în anul 2022

 1. PUȘCAȘ Adrian Emilian – Primarul orașului Hațeg
  declarația de avere  / declarația de interese
 2. CRAI Sorin Dorian – Viceprimarul orașului Hațeg
  declarația de avere / declarația de interese

Declarațiile de avere și de interese
ale deținătorilor funcțiilor de demnitate publică locală
depuse în anul 2021

 1. PUȘCAȘ Adrian Emilian – Primarul orașului Hațeg
  declarația de avere (1)  declarația de avere (2) / declarația de interese
 2. CRAI Sorin Dorian – Viceprimarul orașului Hațeg
  declarația de avere / declarația de interese

>>> actualizează lista

Acte normative privind funcționarea instituției

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind Codul etic al funcționarilor și instituțiilor locale subordonate

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituțiilor publice locale și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al orașului Hațeg. Dispoziția de primar nr.267 din 2021

Contină să citești

Politici și strategii

Acte administrative emise de primărie

Nu exista articole publicate momentan!

Proiecte de dispoziții de primar

Registrul pentru evidenţa proiectelor de Dispoziții de primar in anul 2021

Nr.crt Nr. Proiectului de Dispozitie Data inregistrarii Proiectului de Dispozitie Titlul Proiectului de Dispoziție cu caracter normativ Stare proiect Încarcă documentul

Registrul pentru evidenţa Dispozițiilor de primar in anul 2021

Nr.crt Numărul dispoziției de primar Data emiterii Titlul dispoziției Nr. adresei de comunicare către Prefect Data adresei de comunicare către Prefect Data adresei de comunicare către persoana vizată Data când dispoziția devine obligatorie / produce efecte juridice Încarcă documentul
2 260 05.07.2021 Disp. 260/2021, privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 Vezi documentul
1 202 27.05.2021 Disp. 202/2021, privind stabilirea programului de lucru cu publicul la Primăria orașului Hațeg 27.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 Vezi documentul

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului Local/ Dispozițiile emise de Primarul orașului

Registrul privind evidenta refuzurilor de a semna

Nr.crt Tipul actului vizat Nr. și data de înregistrare a actului vizat Numărul și data de înregistrare a refuzului Motivare refuz Documente atașate (dacă este cazul)
1

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la Proiectele Hotărârilor Consililui local  și proiectelor de Dispoziții cu caracter normativ emise de Primarul orașului

Registrul pentru consemnarea propunerilor

Nr.crt Data primirii propuneriii Numele persoanei care a făcut propunerea Documentul la care face referire Conținutul propunerii / opiniei / recomandării Argumentele autorului propunerii / opiniei / recomandării Stadiul preluării / nepreluării propunerii Justificarea deciziei
1

decorativ

Guvernanță corporativă

Informații și documente publice privind relația dintre Primărie și entitățile subordonate.

Secretarul General al orașului Hațeg

PROGRAMUL DE AUDIENŢE:

 • PRIMAR – PUȘCAŞ ADRIAN EMILIAN
  MIERCURI  10.00 – 12.00

 • VICEPRIMAR – CRAI SORIN-DORIAN
  JOI – 10.00 – 12.00

 • SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI – VALENTIN PĂSCONI
  VINERI – 10.00 – 12.00

Compartimente și servicii în subordinea Secretarului General al orașului Hațeg

 1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
  dublă subordonare cu Consiliul Local al orașului Hațeg
 2. Serviciul Juridic Contencios,
  – executări silite
  – administrație publică locală și arhiva
  – relații cu publicul
  – protocol
  – secretariat
 3. Serviciul cadastru și agricultură
  – exploatarea pajiștilor
  – registrul agricol
  – protecția mediului

>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PĂSCONI Valentin
SECRETARUL GENERAL
AL ORAȘULUI HAȚEG

Declarația de avere și de interese a secretarului General al orașului Hațeg

Declarația de avere și de interese
a secretarului General al orașului Hațeg
în anul 2023

PĂSCONI Valentin – Secretar General al orașului Hațeg
declarația de avere / declarația de interese

Declarația de avere și de interese
a secretarului General al orașului Hațeg
în anul 2022

PĂSCONI Valentin – Secretar General al orașului Hațeg
declarația de avere / declarația de interese

Declarația de avere și de interese
a secretarului General al orașului Hațeg
în anul 2021

PĂSCONI Valentin – Secretar General al orașului Hațeg
declarația de avere / declarația de interese

 

Print Friendly, PDF & Email

Organigrama primăriei

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declarațiile de avere și de interese
ale funcționarilor din aparatul de specialitate din subordinea primarului
depuse în anul 2023

 1. ARIMESCU MIHAIELA CLARA – inspector
  Avere / Interese
 2. BADEA CRISTIAN CATALIN – inspector
  Avere / Interese
 3. BADEA MIHAELA – director executiv Direcția economică
  Avere / Interese
 4. BAL MIHAI – inspector
  Avere / Interese
 5. BALEA DORINA – inspector
  Avere / Interese
 6. BALINTONI CORNEL EMANUEL – polițist local
  Avere / Interese
 7. BĂTRÂNCEA CRISTINEL MIHAI – manager Casa de cultură
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 8. BIVOLARU LILIANA – inspector DAS
  Avere / Interese
 9. BOCAN OCTAVIAN AURELIAN – inspector Protecție civilă
  Avere / Interese
 10. BOJIN CLAUDIA – consilier juridic
  Avere / Interese
 11. BOTCA ADRIAN – administrator public
  Avere / Interese
 12. BOTEA CRISTIAN – șef BITL
  Avere / Interese
 13. BUTAN AURICA – inspector
  Avere / Interese
 14. CÂNDEA INESS – inspector
  Avere / Interese
 15. CHIPER ROBERT – șef Serviciu cadastru
  Avere / Interese
 16. CIURA CRISTINA CLAUDIA – inspector
  Avere / Interese
 17. COICULESCU RADU – Referent
  Avere / Interese
 18. CORĂIESCU MIRELA ELENA – inspector
  Avere / Interese
 19. CRĂCIUNESCU LOREDANA IZABELA – inspector
  Avere / Interese
 20. CUCOȘ CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 21. DAJ SILVIA EMANUELA – inspector
  Avere / Interese
 22. DAVIDOVICI MIHAI – inspector
  Avere / Interese
 23. DĂBUCEAN OANA CLAUDIA – director executiv DAS
  Avere / Interese
 24. DĂBUCEAN OCTAVIAN – inspector
  Avere / Interese
 25. DILJA OLGA-ILEANA – inspector
  Avere / Interese
 26. DRAGOTA ZOE – administrator public
  Avere / Interese
 27. DRĂGHICIU CONSTANTIN DORU – inspector
  Avere / Interese
 28. DUMA CARMEN-ELISABETA – inspector
  Avere / Interese
 29. DUȘAN IOAN-MIRCEA – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 30. FERENCZ ANDREI – inspector
  Avere / Interese
 31. FICUȚ SIMONA – inspector
  Avere / Interese
 32. FONOAGE GABRIELA – inspector
  Avere / Interese
 33. FORȚIU DAMARIS MARINELA – consiler Achiziții publice
  Avere / Interese
 34. FRENTONI ALEXANDRU – polistist local
  Avere / Interese
 35. GEORGEONI OVIDIU IOAN – inspector
  Avere / Interese
 36. HAUPTMAN SIMONA IONELA – inspector
  Avere / Interese
 37. HÎCA COSMINA LILIANA – inspector
  Avere / Interese
 38. ILIONI CIPRIAN SEBASTIAN – polițist local
  Avere / Interese
 39. ILIONI ILEANA IULIA – inspector
  Avere / Interese
 40. IVANCU GHEORGHE NELU – șef SVSU
  Avere / Interese
 41. IVANCU ILEANA – inspector
  Avere / Interese
 42. JURMONI CARMEN – inspector
  Avere / Interese
 43. LUCA IZABELA VASILICA – inspector
  Avere / Interese
 44. LUCHINI ARTUR EMIL – polițist local
  Avere / Interese
 45. LUCHINI CRISTINA RAMONA – referent
  Avere / Interese
 46. MARTINESC ANDREIA MONICA – inspector
  Avere / Interese
 47. MARTINESC OCTAVIAN IULIU – polițist local
  Avere / Interese
 48. MATEI MIHAELA RODICA – Inspector
  Avere / Interese
 49. MĂLINA LENUTA – inspector ADPP
  Avere / Interese
 50. MĂRGINEAN AURELIAN MARIUS – inspector
  Avere / Interese
 51. MĂRUȚĂ MARIAN – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 52. MIHUȚIU GABRIELA – șef birou
  Avere / Interese
 53. ONEA ANAMARIA IULIANA
  Avere / Interese
 54. ONICA ADRIAN – consilier juridic
  Avere / Interese
 55. PASARE PETRONELA LARISA – inspector
  Avere / Interese
 56. PĂSCONI BURZ ELENA – șef Seviciu juridic
  Avere / Interese
 57. PĂSCONI GIANINA ALINA – consilier Achiziții publice
  Avere / Interese
 58. PĂLEAN MIRABELA ANDREEA – inspector
  Avere / Interese
 59. PĂTRUȚI LORENA ADELA – inspector
  Avere / Interese
 60. PETRESCU CARMEN – inspector
  Avere / Interese
 61. PREDA CORNEL DORIN – Sef Birou
  Avere / Interese
 62. PREDONI ALIN MARIUS – inspector
  Avere / Interese
 63. RADONI CORNELIA – inspector
  Avere / Interese
 64. SĂLĂȘAN ALINA DENISA – consilier Cabinetul primarului
  Avere / Interese
 65. SBUCHEA LUCIA SALOMEEA – inspector
  Avere / Interese
 66. SCOROBETE SOFIANA – inspector
  Avere / Interese
 67. SELEGEAN HOREA NICOLAIE – polițist local
  Avere / Interese
 68. STĂNCIC PETRINA – auditor public intern
  Avere / Interese
 69. ȘTEFONI ILIONI ALINA – consilier achiziții publice
  Avere / Interese
 70. TEODOR AURA – inspector
  Avere / Interese
 71. TIMARIU OPRUȚ ANDREEA FLORENTINA – inspector
  Avere / Interese
 72. TIMARIU OVIDIU – inspector
  Avere / Interese
 73. TSIKUNOV LORIANA – șef Birou tehnic-investiții
  Avere / Interese
 74. TURC NICOLETA VENERA – șef Cantina socială
  Avere / Interese
 75. VASILINIUC RODICA – inspector
  Avere / Interese
 76. VASIU LAURA ALEXANDRA – inspector
  Avere / Interese
 77. VÂLCEANU MARIANA ANA-MARIA – inspector
  Avere / Interese

Declarațiile de avere și de interese
ale funcționarilor din aparatul de specialitate din subordinea primarului
depuse în anul 2022

 1. ARIMESCU MIHAIELA CLARA – inspector
  Avere / Interese
 2. BADEA CRISTIAN CATALIN – inspector
  Avere / Interese
 3. BADEA MIHAELA – director executiv Direcția economică
  Avere / Interese
 4. BAL MIHAI – inspector
  Avere / Interese
 5. BALEA DORINA – inspector
  Avere / Interese
 6. BALINTONI CORNEL EMANUEL – polițist local
  Avere / Interese
 7. BĂTRÂNCEA CRISTINEL MIHAI – manager Casa de cultură
  Avere / Interese
 8. BIVOLARU LILIANA – director DAS
  Avere / Interese
 9. BOCAN OCTAVIAN AURELIAN – inspector Protecție civilă
  Avere / Interese
 10. BOJIN CLAUDIA – consilier juridic
  Avere / Interese
 11. BOTEA CRISTIAN – șef BITL
  Avere / Interese
 12. BUTAN AURICA – inspector
  Avere / Interese
 13. CÂNDEA INESS – inspector
  Avere / Interese
 14. CHIPER ROBERT – șef Serviciu cadastru
  Avere / Interese
 15. CIURA CRISTINA CLAUDIA – inspector
  Avere / Interese
 16. COICULESCU RADU – Referent
  Avere / Interese
 17. CORĂIESCU MIRELA ELENA – inspector
  Avere / Interese
 18. CRĂCIUNESCU LOREDANA IZABELA – inspector
  Avere / Interese
 19. CUCOȘ CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 20. DAJ SILVIA EMANUELA – inspector
  Avere / Interese
 21. DAVIDOVICI MIHAI – inspector
  Avere / Interese
 22. DĂBUCEAN OANA CLAUDIA – director executiv DAS
  Avere /Interese
 23. DĂBUCEAN OCTAVIAN – inspector
  Avere / Interese
 24. DRAGOTA ZOE – Administrator public
  Avere / Interese
 25. DRĂGHICIU CONSTANTIN DORU – inspector
  Avere / Interese
 26. DUMA CARMEN-ELISABETA – inspector
  Avere / Interese
 27. DUȘAN IOAN MIRCEA – inspector
  Avere / Interese
 28. FARC RAUL CALIN – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 29. FERENCZ ANDREI – inspector
  Avere / Interese
 30. FICUȚ SIMONA – inspector
  Avere / Interese
 31. FONOAGE GABRIELA – inspector
  Avere
  / Interese
 32. FORȚIU DAMARIS MARINELA – consiler Achiziții publice
  Avere / Interese
 33. FRENTONI ALEXANDRU – polistist local
  Avere / Interese
 34. GĂRDEAN SEVERICA – inspector
  Avere 1 / Interese
  Avere 2 / Interese 2
 35. GEORGEONI OVIDIU IOAN – inspector
  Avere / Interese
 36. HAUPTMAN SIMONA IONELA – inspector
  Avere / Interese
 37. HÎCA COSMINA LILIANA – inspector
  Avere / Interese
 38. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 39. ILIONI CIPRIAN SEBASTIAN – polițist local
  Avere / Interese
 40. ILIONI ILEANA IULIA – inspector
  Avere / Interese
 41. IVANCU GHEORGHE NELU – șef SVSU
  Avere / Interese
 42. IVANCU ILEANA – inspector
  Avere / Interese
 43. JURMONI CARMEN – inspector
  Avere / Interese
 44. LEAȚ ELENA – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 45. LUCA IZABELA VASILICA – inspector
  Avere / Interese
 46. LUCHINI ARTUR EMIL – polițist local
  Avere / Interese
 47. LUCHINI CRISTINA RAMONA – referent
  Avere / Interese
 48. MARTINESC ANDREIA MONICA – inspector
  Avere / Interese
 49. MARTINESC OCTAVIAN IULIU – polițist local
  Avere / Interese
 50. MĂLINA LENUTA – inspector ADPP
  Avere / Interese
 51. MĂRGINEAN AURELIAN MARIUS – inspector
  Avere / Interese
 52. MĂRUȚĂ MARIAN – inspector
  Avere / Interese
  Avere Rectificativa
 53. MIHUȚIU FLORIN LUCIAN – Arhitect șef
  Avere 1 / Interese 2
  Avere 2 / Interese 2
 54. MIHUȚIU GABRIELA – șef birou
  Avere / Interese
 55. ONEA ANAMARIA IULIANA
  declarația de avere / declarația de interese
 56. ONICA ADRIAN – consilier juridic
  Avere / Interese
 57. OPRA MIRELA MARIA – Sef birou
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 58. PASARE PETRONELA LARISA – inspector
  Avere / Interese
 59. PĂSCONI BURZ ELENA – șef Seviciu juridic
  Avere / Interese
 60. PĂSCONI GIANINA ALINA – consilier Achiziții publice
  Avere / Interese
 61. PĂLEAN MIRABELA ANDREEA – inspector
  Avere / Interese
 62. PĂTRUȚI LORENA ADELA – inspector
  Avere / Interese
 63. PETRESCU ANCA MARIA – consilier personal
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 64. PETRESCU CARMEN – inspector
  Avere / Interese
 65. PREDA CORNEL DORIN – Sef Birou
  Avere / Interese
 66. PREDONI ALIN MARIUS – inspector
  Avere / Interese
 67. RADONI CORNELIA – inspector
  Avere / Interese
 68. SĂLĂȘAN ALINA DENISA – consilier Cabinetul primarului
  Avere / Interese
 69. SBUCHEA LUCIA SALOMEEA – inspector
  Avere / Interese
 70. SCOROBETE SOFIANA – inspector
  Avere / Interese
 71. SELEGEAN HOREA NICOLAIE – polițist local
  Avere / Interese
 72. SIMENDRONI VICTORIA-ILEANA – Inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 73. STĂNCIC PETRINA – auditor public intern
  Avere / Interese
 74. ȘTEFONI ILIONI ALINA – consilier achiziții publice
  Avere / Interese
 75. TEODOR AURA – inspector
  Avere / Interese
 76. TIMARU OPRUȚ ANDREEA FLORENTINA – inspector
  Avere / Interese
 77. TIMARIU OVIDIU – inspector
  Avere / Interese
 78. TODEA COSMIN-NICOLAE – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 79. TSIKUNOV LORIANA – șef Birou tehnic-investiții
  Avere / Interese
 80. TURC NICOLETA VENERA – șef Cantina socială
  Avere / Interese
 81. VASILINIUC RODICA – inspector
  Avere / Interese
 82. VASIU LAURA ALEXANDRA – inspector
  Avere / Interese

Declarațiile de avere și de interese
ale funcționarilor din aparatul de specialitate din subordinea primarului
depuse în anul 2021

 1. ARIMESCU MIHAIELA CLARA – inspector
  Avere / Interese
 2. ANDREI MIHAELA – inspector
  Avere1 / Avere2 / Interese
 3. BADEA CRISTIAN CATALIN – inspector
  Avere / Interese
 4. BADEA MIHAELA – director executiv Direcția economică
  Avere / Interese
 5. BALEA DORINA – inspector
  Avere / Interese
 6. BALINTONI CORNEL – polițist local
  Avere / Interese
 7. BATRANCEA CRISTINEL – manager Casa de cultură
  Avere / Interese
 8. BIVOLARU LILIANA – director DAS
  Avere / Interese
 9. BOCAN OCTAVIAN AURELIAN – inspector Protecție civilă
  Avere / Interese
 10. BOJIN CLAUDIA – consilier juridic
  Avere / Interese
 11. BOTEA CRISTIAN – șef BITL
  Avere / Interese
 12. BUTAN AURICA – inspector
  Avere / Interese
 13. CANDEA INESS – inspector
  Avere / Interese
 14. CHIPER ROBERT – șef Serviciu cadastru
  Avere / Interese
 15. CRACIUNESCU LOREDANA IZABELA – inspector
  Avere / Interese
 16. CORAIESCU MIRELA ELENA – inspector
  Avere / Interese
 17. CUCOȘ CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 18. DABUCEAN OANA – director executiv
  Avere /Interese
 19. DABUCEAN OCTAVIAN – inspector
  Avere / Interese
 20. DAVIDOVICI MIHAI – inspector
  Avere / Interese
 21. DRAGOTA ZOE – Administrator public
  Avere / Interese
 22. DRĂGHICIU CONSTANTIN – inspector
  Avere / Interese
 23. DUMA CARMEN-ELISABETA – inspector
  Avere / Interese
 24. FARC RAUL – inspector
  Avere / Interese
 25. FERENCZ ANDOR – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 26. FERENCZ ANDREI – inspector
  Avere / Interese
 27. FLORICAS GENU
  Avere / Interese
 28. FICUȚ SIMONA – inspector
  Avere / Interese
 29. FONOAGE GABRIELA – inspector
  Avere
  / Interese
 30. FORȚIU MARINELA – consiler Achiziții publice
  Avere / Interese
 31. GĂRDEAN SEVERICA – inspector
  Avere / Interese
 32. GEORGEONI OVIDIU – inspector
  Avere / Interese
 33. HAUPTMAN SIMONA IONELA – inspector
  Avere / Interese
 34. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 35. ILIESCU GABRIEL – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 36. ILIONI CIPRIAN – polițist local
  Avere / Interese
 37. ILIONI ILEANA IULIA – inspector
  Avere / Interese
 38. IVAN MARIUS – șef Birou tehnic
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 39. IVANCU GHEORGHE NELU – șef SVSU
  Avere / Interese
 40. IVANCU ILEANA – inspector
  Avere / Interese
 41. LEAȚ ELENA – inspector
  Avere / Interese
 42. LUCHINI ARTUR EMIL – polițist local
  Avere / Interese
 43. LUCHINI CRISTINA RAMONA – referent
  Avere / Interese
 44. MALINA LENUTA – inspector ADPP
  Avere / Interese
 45. MARTINESC MONICA – inspector
  Avere / Interese
 46. MARTINESC OCTAVIAN – polițist local
  Avere / Interese
 47. MĂRGINEAN AURELIAN MARIUS – inspector
  Avere / Interese
 48. MĂRUȚĂ MARIAN – inspector
  Avere / Interese
 49. MIHUȚIU FLORIN – Arhitect șef
  Avere / Interese
 50. MIHUȚIU GABRIELA – șef birou
  Avere / Interese
 51. IVAN MARIUS
  Avere / Interese
 52. ONICA ADRIAN – consilier juridic
  Avere / Interese
 53. PASARE PETRONELA LARISA – inspector
  Avere / Interese
 54. PĂSCONI BURZ ELENA – șef Seviciu juridic
  Avere / Interese
 55. PĂSCONI GIANINA ALINA – consilier Achiziții publice
  Avere / Interese
 56. PĂTRUȚI LORENA ADELA – inspector
  Avere / Interese
 57. PETRESCU ANCA-MARIA – consilier personal
  Avere / Interese
 58. PETRESCU CARMEN – inaspector Taxe și impozite
  Avere / Interese
 59. PETRIC MINODORA LUCIA – inspector
  Avere 1 / Avere 2 / Interese
 60. PREDONI ALIN – inspector
  Avere / Interese
 61. RADONI CORNELIA – inspector
  Avere / Interese
 62. SBUCHEA LUCIA SALOMEEA – inspector
  Avere / Interese
 63. SCOROBETE SOFIANA – inspector
  Avere / Interese
 64. SELEGEAN HOREA – polițist local
  Avere / Interese
 65. SĂLĂȘAN ALINA DENISA – consilier Cabinetul primarului
  Avere / Interese
 66. SIMENDRONI VICTORIA – șef creșă
  Avere / Interese
 67. STANCIC PETRINA – auditor public intern
  Avere / Interese
 68. ȘTEFONI ILIONI ALINA – consilier achiziții publice
  Avere / Interese
 69. TEODOR AURA – inspector
  Avere / Interese
 70. TIMARIU ADRIANA – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 71. TIMARIU OVIDIU – inspector
  Avere / Interese
 72. TIMARU OPRUȚ ANDREEA  – inspector
  Avere / Interese
 73. TODEA COSMIN NICOLAE – inspector
  Avere / Interese
 74. TSIKUNOV LORIANA – șef Birou tehnic-investiții
  Avere / Interese
 75. TURC NICOLETA – șef Cantina socială
  Avere / Interese
 76. VASILONI CORNEL – șef birou Poliția locală
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 77. VASILINIUC RODICA – inspector
  Avere / Interese
 78. VASIU LAURA ALEXANDRA – inspector
  Avere / Interese

>>> actualizează lista

Cariere și posturi vacante

Principalele documente necesare înscrierii la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante

Print Friendly, PDF & Email