Program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Orașului Hațeg pentru activități nonprofit de interes local, domeniul culte religioase și domeniul programe și proiecte sportive pentru anul 2023