Proiect de hotarare nr. 10/2021 privind aprobarea transmiterii, fără plată, cu titlu gratuit, în proprietatea Parohiei Ortodoxe Haţeg IV, a terenului înscris în CF nr. 61071 Haţeg, nr. cadastral 61071, în suprafaţă de 1000 m², precum şi a terenului înscris în CF nr. 61266 Haţeg, nr. cadastral 61266, în suprafaţă de 393 m², atribuite în folosinţă gratuită unităţii de cult, de către autorităţile locale, pentru construirea unui biserici ortodoxe, cu hramul ,,Sf. Ioan de la Prislop”