Proiect de hotărâre nr. 100/2022 privind aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi și aproba, în condițiile legii, documentația de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect ,,Prestarea serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru”