Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind aprobarea cererii de finanţare, a devizului general estimativ, a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în UAT Oraşul Haţeg, județul Hunedoara – etapa II”