Proiect de hotarare nr. 102/2021 privind aprobarea rambleierii, în condiţiile legii, a gropii existente pe terenul situat în spatele imobilelor situate în Haţeg, str. Cimitirului, nr. 10, 12, 14, delimitat de drumul vicinal De 638, ce se suprapune peste str. Cimitirului 2, cu deşeuri nepericuloase provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, predate pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, în scopul de amenajare a teritoriului în zona respectivă