Proiect de hotarare nr. 105/2021 privind aprobarea vânzării către domnul Mătieş Mihail şi soţia Mătieş Virginica Simona, pe baza unui drept legal de preempţiune, a terenului intravilan, aflat în proprietatea privată a Oraşului Haţeg, aferent construcţiilor, categoria de folosinţă curţi-construcţii, situat în Haţeg, str. Ovidiu Densuşianu, nr. 7/2, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 64286 Haţeg, top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4/5, în suprafaţă de 50 m², provenit din conversia pe hârtie a CF 10 Haţeg