Proiect de hotărâre nr. 107/2023 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractelor de concesiune a unor bunuri proprietate publică, încheiate între Oraşul Haţeg şi titularii acestora, prevăzuţi în lista anexă