Proiect de hotarare nr. 108/2021 privind aprobarea compensării chiriei datorate de către S.C. Poligon Armament de Foc SRL, pentru imobilul situat în Haţeg, strada Hunedoarei, cu valoarea lucrărilor efectuate la construcţia în suprafaţă de 39 m² şi recepţionate şi pentru încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 16142/21.09.2020