Proiect de hotărâre nr. 11/2022 privind aprobarea scutirii, în anul 2022, a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu sediul în Haţeg, str. Bisericilor, nr. 7, de la plata impozitului/taxei pe cladirea destinată exclusiv activităţilor fără scop lucrativ, ce compune corpul A al imobilului