Proiect de hotărâre nr. 11/2024 privind aprobarea rectificării înscrierii eronate din cartea funciară și totodată radierea dreptului de proprietate al orașului Hațeg, asupra unor tronsoane din DJ 687 A și DJ 687 C, situate în intravilanul unității administrativ-teritoriale Hațeg, ca urmare a dublei înregistrări a acestora, atât în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Hațeg cât și in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara