Proiect de hotărâre nr. 116/2022 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,, Reabilitare termică blocuri de locuinţe din oraşul Haţeg, bloc A3, str. Aleea Centralei; bloc C1, str. Aleea Centralei; bloc 13A, str. Sarmizegetusa”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile