Proiect de hotarare nr. 117/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale oraşului Haţeg, pentru trimestrul al II-lea al anului 2021