Proiect de hotarare nr. 122/2021 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 12/1993, prelungit prin act adiţional, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr 62521 Haţeg, nr. cadastral 62521, CF vechi 2437/5 Haţeg, în suprafaţă totală de 20 m², ca urmare a vânzării construcţiei de tip garaj, edificată pe teren