Proiect de hotărâre nr. 130/2023 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de închiriere nr. 14856 din 23.07.2018, încheiat între Consiliul local al oraşului Haţeg şi SC Tomi & Dor Alpexim SRL