Proiect de hotarare nr. 131/2021 privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului oraşului Haţeg în adunarea generală a asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota tarifele totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018