Proiect de hotărâre nr. 132/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 3329 din 01.06.2000, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 71122 Haţeg, nr. cadastral 71122, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării construcției garaj edificată pe acest teren