Proiect de hotărâre nr. 134/2023 pentru modificarea art. 2 din hotărârea nr. 91/2023 privind aprobarea devizului general, actualizat, precum și devizele obiect lot 1 și lot 2, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”