Proiect de hotărâre nr. 136/2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“