Proiect de hotărâre nr. 139/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 47/2544/05.07.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 70944 Haţeg, nr. topografic 261/2/b/20/7, provenit din conversia pe hârtie a CF vechi nr. 2434/G/7 Haţeg, nr. top 261/2/b/20/7, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei garaj edificată pe acest teren