Proiect de hotărâre nr. 139/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a terenului situat în Hațeg, str. Stadionului, nr. 24, înscris în CF nr. 66429 Hațeg, nr. cadastral 66429, în suprafață de 6.000 m², în scopul realizării unui proiect de investiții