Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019