Proiect de hotărâre nr. 140/2022 privind aprobarea radierii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 47.066 m², înscris CF nr. 70679 Hațeg, nr. cadastral 70679, constituit în folosul imobilului deținut în concesiune de SC NextCity SA, cu acordul concesionarului, exprimat prin încheierea actului adiţional nr. 20305/05.10.2021 la contractul de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013