Proiect de hotarare nr. 142/2021 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2/2/596/31.01.2007, având ca obiect preluarea în concesiune a parcelei nr. 1 din terenul înscris în CF nr. 60706 Haţeg, nr. cadastral 60706, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 10 Haţeg, nr. top 2371/1/2/f, în suprafaţă de 23 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren