Proiect de hotărâre nr. 148/2023 privind aprobarea însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului teren, categoria de folosinţă drum, identificat ca parcela cu nr. topo 169, ce se regăseşte la poziţia nr. 28 din anexa nr. 10 la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Haţeg