Proiect de hotarare nr. 15/2021 privind aprobarea scutirii, în anul 2021, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate “ Isus Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata impozitului/taxei pe cladirile în care funcţionează, Centrul pentru vârstnici “ Casa Betania”, situat în oraşul Haţeg, str.Progresului, nr.35 A, judetul Hunedoara