Proiect de hotărâre nr. 152 /2022 privind aprobarea depunerii de către Orașul Hațeg a proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Orașului Hațeg”, pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C3 – Managementul deșeurilor lnvestiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate