Proiect de hotărâre nr. 155/2021 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 20/130/3426/31.07.2006, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 60713 Haţeg, nr. cadastral 60713, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 10 Haţeg, nr. top 2371/1/2/f, în suprafaţă de 23 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren