Proiect de hotărâre nr. 155/2023 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul Oraşului Haţeg