Proiect de hotărâre nr. 156/2021 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor, ce au ca obiect închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara