Proiect de hotărâre nr. 157/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între Oraşul Haţeg şi SC Next City SA