Proiect de hotărâre nr. 157/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, actualizat și a indicatorilor tehnicoeconomici, actualizați pentru obiectivul de investiții inititulat „ Extindere reţea electrică de interes public din zona prelungire str. Horea – 8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara”