PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 159/2022 Privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg