Proiect de hotărâre nr. 16/2023 privind aprobarea scutirii, în anul 2023, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate “ Isus Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata impozitului/taxei pe cladirile în care funcţionează și care deservesc Căminul pentru persoane vârstnice ,,Casa Betania”, situat în oraşul Haţeg, str. Progresului, nr. 35 A, judetul Hunedoara