Proiect de hotărâre nr. 170/2023 privind aprobarea trecerii terenului intravilan, în suprafață de 20 m², înscris în CF nr. 65489 Hațeg, nr.cadastral 65489, aflat în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg