Proiect de hotărâre nr. 172/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Înființare rețea destribuție gaze naturale în satele aparținătoare orașului Hațeg-Silvașu de Jos și Silvașu de Sus“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei de la bugetul local pentru realizarea obiectivului