Proiect de hotărâre nr. 173/2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Orasul Hateg”, aprobat pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1. A, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A Înființarea de centre de coleclare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR