Proiect de hotărâre nr. 175/2021 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 32/2443/14.06.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 61334 Haţeg, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 2432/3 Haţeg, nr. top 239/10/a/3, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren