Proiect de hotărâre nr. 175/2023 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare