Proiect de hotărâre nr. 176/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023